Hizmetlerimiz

MALATYA CEZA AVUKATI

Ceza Hukuku

 • Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları.
 • Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları.
 • Bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları.
 • Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz.
 • Tutuklamaya itiraz başvurusu.
 • Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanık müdafiiliği.
 • Ceza davasının tüm aşamalarında tahliye taleplerinin mahkemeye sunulması.
 • Ceza davasında mağdur veya müşteki vekilliği.
 • İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları.
 • İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlara dair başvurular.MALATYA İCRA VE İFLAS AVUKATI

İcra & İflas Hukuku

Alacakların tahsil edilmesi ve mahkeme ve heyet ilamlarının icrası amacıyla icra ve iflas hukuku alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık

hizmeti sunmaktayız. Bu kapsamda takip edilen ve sonuçlandırılan işlemlerden bazıları şunlardır:

 • İcra takip işlemlerinin yürütülmesi
 • Uyuşmazlığın sulh yolu ile sona erdirilmesi için gereken müzakerenin gerçekleştirilmesi
 • İflas davasına müdahale ile davanın takibi
 • Konkordato müzakerelerine aktif katılımın sağlanması
 • İstihkak davalarının sonuçlandırılmasıMALATYA TİCARET VE ŞİRKETLER AVUKATI

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Eğitimden gıdaya; kimyadan inşaata kadar çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirket müvekkillerimizin ticari aksiyonlarında hukuki

güvenceye sahip olmasının önemine inanıyoruz. Şirketin organizasyon yapısı ve operasyonel imkânları baz alınarak yönetim kurulu kararlarının oluşturulması ve bu kararların icrası sırasında yakın bir işbirliği içinde hareket ediyoruz. Amacımız, sunduğumuz hukuki danışmanlık hizmeti ile müvekkilimizin güvenle ticari faaliyetine odaklanabilmesini temin etmektir.

Bu kapsamda takip edilen ve sonuçlandırılan işlemlerden bazıları şunlardır:

 • Ticaret şirketlerinin kurulmasına yönelik ortaklık ve ana sözleşmelerin hazırlanması ve ana sözleşmede tadil işlemlerinin yürütülmesi
 • Şirket hisse devir sözleşmelerinin hazırlanması ve ticaret sicili işlemlerinin tamamlanması
 • Şirket pay sahiplerinin haklarının düzenlenmesi
 • Sermaye artırımı ve azaltılması ve payların düzenlenmesi
 • Şirket içi yönetim ve denetim süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmetinin sunulması
 • Yönetim kurulu üyelerinin yetkilerinin düzenlenmesi
 • Ticari sözleşmelerin ve mal ve hizmetlerin satışında genel şartların hazırlanması
 • Franchising gibi çerçeve ve münferit sözleşmelerin hazırlanması
 • Sözleşmenin uygulanmasından doğan davaların yürütülmesi
 • Ticari faaliyetin sektörel mevzuata uygunluk denetimine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi
 • Ortaklık yapısının tasfiyesi projesinin hazırlanması sürecin sonuçlandırılmasıMALATYA İŞ HUKUKU AVUKATI

İş Hukuku

Danışmanlık hizmeti sunduğumuz şirket ve kurum müvekkillerimizin iş hukuku uyuşmazlıklarının mevzuat çerçevesinde yürütülerek

sonuçlandırılmasında etkin hizmet sunuyoruz. Bu kapsamda takip edilen ve sonuçlandırılan işlemlerden bazıları şunlardır:

 • İşe alım ve fesih süreçlerinin mevzuata uygun biçimde yürütülmesini temin amacıyla hukuki danışmanlık verilmesi
 • Sendika toplantılarının gerçekleştirilmesi ve toplu iş sözleşmelerinin imzalanması sürecinin takibi
 • Haksız fesih, işe iade davalarının yürütülmesi
 • İş kazasına bağlı olarak iş göremezlik ödeneğinin bağlanması işlemlerinin sonuçlandırılması
 • Sigortalılık tespit davasının takibi
 • Arabuluculuk sürecinin yürütülmesi
 • Toplu iş sözleşmesinin imzalama sürecinin yürütülmesiMALATYA AİLE AVUKATI

Aile Hukuku

Türk vatandaşlarının yanı sıra ülkemizde yerleşik bulunan yabancı uyruklu kişilerin de aile hukukuna ilişkin sorunları her geçen gün artış göstermektedir. Boşanma sonrasında müşterek hayatın her yönüyle tasfiyesi kapsamında eşler arasında nafaka, tazminat ve mal rejiminin

tasfiyesi gibi maddi sonuçlar yanında müşterek çocukların durumu da gündeme gelmektedir.Boşanmaya bağlı sorunlar dışında çocuklar bakımından soybağı sorunları da söz konusu olabilmektedir. Çocuğun ana ve babası ile soybağının gerçek duruma uygun olmaması halinde bunun düzeltilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Gerek boşanma ve gerekse soybağının kurulması ya da sona erdirilmesine ilişkin davaların doğal sonucu ortaya çıkan bu yeni hukuki durumun nüfus siciline işlenmesidir.Aile hukukunun her alanında uzmanlık ve tecrübeye

sahip olarak yerli ve yabancı müvekkillerimizin karşılaştıkları her türlü aile hukuku sorunlarının çözümünde gereken hukuki desteği etkin

biçimde sunmaktadır.Aile hukukuna ilişkin olarak takip edilen ve sonuçlandırılan işlemlerden bazıları şunlardır:

 • Anlaşmalı boşanmalarda boşanma protokolünün hazırlanması
 • Çekişmeli boşanma davalarında velayet, nafaka, tazminat ve mal rejimi tasfiyesi taleplerinin sunulması
 • Yabancı ülke mahkeme kararlarının tanınması ve nüfus siciline tescili sürecinin takibi
 • Analık tespitine ilişkin hukuki ve idari prosedürün takibi
 • Nüfus sicilinin düzeltilmesi davasının yürütülmesi
 • Türk vatandaşlığını kazanmaya bağlı olarak gerekli nüfus sicili işlemlerinin sonuçlandırılması
 • Nüfus sicilinin değiştirilmesine ilişkin hukuki sorunların idari ve cezai sonuçlarının takibi
 • Babalık davasının yürütülmesi
 • Evlat edinmeye ilişkin idari prosedürün takibi ve davanın sonuçlandırılması
 • Kayyım ataması ve vesayet altına alma işlemlerinin yürütülmesi
 • Koruma amaçlı özgürlüğün kısıtlanması


İletişim Bilgilerimiz

Soru, görüş ve dava süreçleriniz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve ön bilgi için bizimle iletişim kanallarımız üzerinden iletişime geçebilirsiniz.